Share

Rytterstøtte 2016

Sørkedalen rideklubb har i 2016 satt av midler i budsjettet som skal brukes til aktiviteter for medlemmen. En del av disse midlene er i år som tidligere år avsatt til rytterstøtte. Formålet med rytterstøtte er å bidra til å muliggjøre at ryttere som profilerer klubben på høyt nivå kan øke eller opprettholde sin stevneaktivitet.

Les mer om rytterstøtteordningen og hvem som tidligere har mottatt støtte under punkt 2. på denne siden: Sørkedalen aktivitetsmidler - SAM

Frist for søknad om rytterstøtte for 2016 er 3. FEBRUAR!

Søknader skal fylles ut på dette skjemaet og sendes til styret@sork.no.

Retningslinjer for søknad om rytterstøtte.

Rytterstøtte gis som støtte til deltakelse ved et eller flere spesifikke stevner i 2016, for utgifter til transport og opphold. Det kan maks søkes om 10.000 kroner til en rytter. Hele eller deler av beløpet som søkes støttet, kan innvilges. Søknad sendes klubben innenfor søknadsfristen. Tildelt støtte offentliggjøres og utbetales i februar 2017.

Rytterstøtte gies for deltakelse på

  • Individuelle mesterskap: NM.
  • Utlandsstevner inkludert mesterskap.
  • E-stevneklasser på E-stevner og FEI-stevner i Norge hvor deltakelse er spesielt kostbart 

Støtten fordeles etter følgende kriterier og etter styrets skjønn:

  • Rytterstøtten skal bidra til at klubben har utøvere på høyt nivå i alle grenene som ligger innunder NRYF
  • Rytteren må representere klubben i inneværende sesong, og må fortsette å representere klubben neste sesong. Ryttere som har representert klubben i minst en hel sesong prioriteres.
  • Rytteren må ha gode resultater å vise til på minimum nasjonalt nivå.
  • Unghestklasser kvalifiserer ikke til rytterstøtte.


Hele eller deler av beløpet som søkes støttet, kan innvilges.

Vi  i styret ser frem til å få mange gode søknader!

 

Ekstra informasjon