Share

Endelig er snøen kommet, og det er fristende å ta seg en galopp på jordet! Derfor må vi minne om:

Ridning på jordene i Sørkedalen er KUN tillatt etter avtale med grunneier!

Vi ryttere er avhengig av et godt forhold til grunneierne i dalen for å kunne få ri på en del av stiene og veiene i skogen. Derfor ber vi alle ryttere, både SØRK-medlemmer og andre, å forholde seg til de regler som grunneierne gir oss.

Hvorfor er det ikke tillatt å ri på jordene? Vi har fått følgende informasjon fra Forpro, som produserer grovfor til blant annet hestene i dalen, på flere av jordene:

"Her ser vi et bilde fra i sommer tatt på Grøttum. All ferdsel skal skje på stien - ikke ut på jordet. Det er derfor vi også har 'sperret' av deler med tau for å markere at man skal følge hovedstien. Ferdsel på vinteren skaper stier hvor snø presses sammen og dannes til is under smelting - som igjen medfører at gresset under blir kvalt under smelting. Gresset dør og avlingen går ned. Bildet fra Grøttum viser skadene en ridesti fra vintere medfører. Dette er ridesti fra Brenna - over jordet og til stien som strekker seg oppover mellom jordene."

Vi opplever nå en vinter med høye grovforpriser på grunn av lave avlinger. Da må vi bidra til at bøndene får produsert så mye som mulig på jordene sine, og vi må IKKE ødelegge verdifullt gress ved å ri på det.

Tenk på maten til dyra, ri på stien! 

 

Ekstra informasjon