Share

Formann i klubben og= Formann i Valgkomite i Oslo & Akershus Rytterkrets (OARK) er på jakt et kandidater til styre og stell i kretsen. Har du lyst til å gjøre noe for Norges største krets  eller vet om noen som kan, så ta kontakt. Send epost@sork.no  

Ekstra informasjon