Share

Vi har fått en henvendelse om ridning i Zinoberveien 1, som også kalles "veien bak bommen":

 

Eierne av den private veien ved svingen Zinoberveien 1 er ikke særlig glad for at vi rir på veien deres, da den kan bli ødelagt av for mye ridning. Det er derfor bare lov å skritte i midten av veien, og spesielt om høsten og våren, samt ellers når det er vått. Ta ekstra hensyn til de som bor her, og under ingen omstendigheter ri bak huset deres.

 

Vi ber alle SØRK-medlemmer og alle andre ryttere i Sørkedalen om å følge denne oppfordringen!

 

Alle vi som driver med hest i Sørkedalen er avhengig av et godt forhold til de som bor i dalen, andre trafikanter, bønder, og andre som ferdes i Sørkedalen. Heldigvis virker det som det er veldig sjelden at Sørkedalsrytterne havner i konflikt med andre brukere av Sørkedalen, dette takket være at de allere fleste rytterne i dalen er flinke til å ta hensyn til andre. Vi vil gjerne fortsette å ha det sånn, så fortsett å ta hensyn slik at vi kan bruke den flotte dalen vår! 

Ekstra informasjon