Share

Det arrangeres programridning med Tone Markussen på Søndre Ringerike 18. november. Pris:150 for en gjennomridning, 250 for to.

 

SØRK dekker 1-2 gjennomridninger for medlemmer! Ved mange påmeldte kan det bli noe egenandel.

 

NB: Eventuell baneleie kommer i tillegg og betales direkte til Søndre Ringerike gård.

 

Kontakt Ada for påmelding: ada@sorkedalenhest.com

Ekstra informasjon