Share

Feltrittsnytt fra vår nye klubbformann Line Lorentzen

Line vil gjerne puste liv i feltrittsaktiviteten i dalen. Alle feltrittsinteresserte: Les videre!

Feltrittstrening 28. april

28. april blir det trening med Line på feltrittsbanen fra kl. 1400 og utover:  150kr per person, etterfaktureres av klubben. Påmelding og spørsmål kan rettes til epost@sork.no eller mobiltelefon 91 82 35 16.

Bruk av feltrittsbanen på Elveli

Følgende regler gjelder for bruk av feltrittsbanen:

  • Banen er til allmenn benyttelse

  • MEN feltrittsbanen skal kun brukes under oppsyn av trener!

  • Av sikkerhetsgrunner må Line Lorentzen kontaktes før bruk av banen for gjennomgang av banens tilstand. Line kan kontaktes på linelorentzen@hotmail.com

  • Hjelm og vest skal naturligvis alltid benyttes.

 

Ekstra informasjon