Klubbnytt

Share

Årsmøtet for 2018 ble gjennomført onsdag 20. mars. Protokoll og signerte dokumenter kommer på nettsiden i løpet av noen dager.

 

Det nye styret ble valgt, og består av:

 

Eli Gjørven (leder)

Karianne Stub Aune (nestleder)

Inger Sandrup (styremedlem og ungdomsrepresentant)

Helene Hammerstad (styremedlem)

Inger Nymoen (styremedlem)

Marianne Schage (styremedlem)

Tone Markussen (styremedlem)

Pia Bruhn (vara)

 

Kontaktinformasjon til styret finnes på denne siden.

Share

Årsmøtedokumenter er nå lagt ut på denne siden: Årsmøtet 2018.

 

Velkommen til årsmøtet onsdag 20. mars kl. 1900 på Ringerike gård!

Share

Klubben har fått nye vedtekter. Vedtektene ble utarbeidet fra lovnorm for idrettslag 2012, tilpasset for SØRK av styret etter fullmakt fra årsmøtet 2016. De ble godkjent av Oslo idrettskrets 22. februar 2019.

De nye vedtektene finner du her.

Share

Til medlemmene i Sørkedalen rideklubb

Oslo, 23. februar 2019

Innkalling til årsmøte i Sørkedalen rideklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Sørkedalen rideklubb.

Årsmøtet avholdes den 20. mars 2019 kl 19.00 på Søndre Ringerike gård.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6. mars 2019 til epost@sork.no

Foreløpig saksliste er tilgjengelig på www.sork.no - se menyvalg "Årsmøtet 2018". Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på samme side.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets vedtekter tilgjengelig på www.sork.no.

Det blir servert pizza og brus.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

 

Share

Årsmøtet for 2018 blir 20. mars 2019 kl. 1900 på Søndre Ringerike Gård.

 

Ekstra informasjon