Klubbnytt

Share

Fristen for å sende inn søknad om rytterstøtte forlenges til onsdag 19. februar kl. 23.59. Søknader levert etter dette tidspunktet vil ikke bli behandlet.

 

***

 

NB: Søknader SKAL fylles ut på dette skjemaet og sendes til epost@sork.no.

NB2: Det er noen endringer i skjemaet og i betingelsene siden i fjor. I tillegg til kravet om dugnadsinnsats, er det nå et eksplisitt krav om at en rytter må ha representert klubben på minst ett stevne i året det gjelder. Det er altså ikke tilstrekkelig å ha klubben som "representasjonsklubb" dersom man ikke faktisk har representert klubben i løpet av året.

NB3: For å kunne gjennomføre stevner trenger klubben mer hjelp fra sine medlemmer! Rytterstøtte fra og med for 2019 innvilges KUN til ryttere som har bidratt på minst en hel stevnedag i løpet av året, eller som på annen måte har bidratt vesentlig til klubbens administrasjon og drift.

 

Rytterstøtte er en del av Sørkedalen Aktivitetsmidler (SAM), som har blitt utdelt siden 2013.

Formålet med rytterstøtte er å bidra til å muliggjøre at ryttere som profilerer klubben på et høyt nivå kan øke eller opprettholde sin stevneaktivitet. Rytterstøtten skal bidra til at klubben har utøvere på et høyt nivå i alle grenene som ligger innunder NRYF.

Rytterstøtte kan innvilges for deltakelse på;

  • Individuelle mesterskap; NM
  • Utlandsstevner, inkludert mesterskap
  • E-stevneklasser på E-stevner og FEI-stevner i Norge hvor deltakelse er spesielt kostbart

Unghestklasser kvalifiserer ikke til rytterstøtte.

I tillegg må rytteren ha representert klubben på minst ett stevne i inneværende sesong. Videre må rytteren fortsette å representere klubben neste sesong. Ryttere som har representert klubben i minst en hel sesong prioriteres. Rytteren må ha gode resultater å vise til på minimum nasjonalt nivå.

Rytterstøtte gis som støtte til deltakelse ved et eller flere spesifikke stevner i kalenderåret 2017, for utgifter til startavgifter, transport og opphold.

Det kan maks søkes om 10.000 kroner til en rytter.

Hele eller deler av beløpet som søkes støttet, kan innvilges. Støtten fordeles etter overnevnte kriterier og etter styrets skjønn, basert på innkommende søknader. Fordelingen vil bli meddelt fra styret i slutten av januar 2018.

Frist for søknad om rytterstøtte for 2019 er 15. FEBRUAR!

Søknader skal fylles ut på dette skjemaet og sendes til epost@sork.no.

 

I år vil det, i henhold til vedtatt budsjett på årsmøtet for 2018, bli delt ut inntil 10.000 kroner total.

 

Les mer om rytterstøtteordningen og hvem som tidligere har mottatt støtte under punkt 2. på denne siden: Sørkedalen aktivitetsmidler - SAM!

Vi i styret ser frem til å få mange gode søknader!

Share

I dag skal alle medlemmer ha mottatt en faktura for medlemsskap i 2020 på e-post.

 

Dersom du har fått faktura, men mot formodning IKKE ønsker å være medlem i 2020, send oss en mail med en gangepost@sork.no, så vil fakturaen bli slettet.

 

NB: Vi må ha mottatt melding om at du ikke ønsker medlemsskap SENEST 26. februar 2020, for at utmelding skal gjelde for 2020. Får vi beskjed etter 26. februar, må fakturaen betales, og medlemsskapet gjelder i 2020. Dette er på grunn av klubbens økonomiske forpliktelser og rapporteringsrutiner til idrettsforbundet og ulike støtteordninger.

 

Er du medlem, eller ønsker du å bli medlem, men har ikke fått faktura? Da kan noe galt ha skjedd. Send en mail til epost@sork.no så fikser vi det!

Share

Årsmøtet for 2019 blir 04. mars 2020 kl. 1900 på Søndre Ringerike Gård.

 

Dokumenter legges ut løpende ut her, senest innen en uke før årsmøtet:

 

  • Innkalling med saksliste
  • Styrets beretning
  • Regnskap for 2019 og budsjett for 2020
  • Valgkomiteens innstilling
  • Revisjonsberetning og brev til årsmøtet fra revisor
  • Signert protokoll

 

Du finner denne siden ved å velge menyvalget Organisasjon -> Årsmøtet 2019.

Share

På grunn av nye regler trenger vi medlemmer til klubbens kontrollutvalg.

 

Vi trenger da minst ett medlem med kompetanse innenfor regnskap eller revisjon.

 

Er du en av disse medlemmene? Da vil vi gjerne høre fra deg på mail til epost@sork.no !

Share

Hvis du var medlem i 2019 vil ditt medlemsskap bli automatisk forlenget inn i 2020. Vi har ikke begynt å sende ut medlemsfakturaer enda, de kommer i februar.

 

MEN

 

Hvis du mot formidning IKKE ønsker å være medlem i 2020, send oss gjerne en e-post allerede i dag til epost@sork.no.

 

Så melder vi deg ut med en gang, og du mottar ingen faktura. Det sparer DEG og OSS for litt tid og arbeid :)

 

Aller helst vil vi jo gjerne beholde alle våre medlemmer. Se informasjon på denne siden om alle medlemsfordelene du har som medlem i SØRK!

Ekstra informasjon