Share

De som ikke skal være medlem av SØRK i 2011, og de som vil melde overgang fra annen klubb til SØRK eller fra SØRK til annen klubb, må gi beskjed om dette på epost til epost@sork.no innen 15. januar (da sendes faktura for medlemsskap ut).

Se forøvring informasjonssiden for medlemskap.

Ekstra informasjon