Share

Kan du bidra i klubben?

Sørkedalen rideklubb trenger nye styremedlemmer som kan bidra til å gjøre rideklubben vår enda bedre! Oppgaver er primært å delta på styremøter og behandle styresaker (3-4 ganger i året), samt bistå styret med det DU er best på!

Nye styremedlemmer velges på årsmøtet 15.mars. Er du fristet?

Kontakt Valgkomiteen snarest ved Margrethe Janbu (Elveli): mjanbu@hotmail.com / 464 81 643

eller Tone Behncke (Ringerike): 909 48 864

Klubben trenger også nye krefter i Valgkomitten for 2018, dette er en liten, men veldig viktig jobb for klubben! Kan du bidra? Kontakt styreleder: Marthe Løberg, 905 40 812 / martheloberg@gmail.com

Ekstra informasjon