Share

Rytterstøtte er en del av Sørkedalen Aktivitetsmidler (SAM), som har blitt utdelt siden 2013. Formålet med rytterstøtte er å bidra til å muliggjøre at ryttere som profilerer klubben på et høyt nivå kan øke eller opprettholde sin stevneaktivitet. Rytterstøtten skal bidra til at klubben har utøvere på et høyt nivå i alle grenene som ligger innunder NRYF.

Rytterstøtte kan innvilges for deltakelse på;

  • Individuelle mesterskap; NM
  • Utlandsstevner, inkludert mesterskap
  • E-stevneklasser på E-stevner og FEI-stevner  i Norge hvor deltakelse er spesielt kostbart

Unghestklasser kvalifiserer ikke for rytterstøtte.

I tillegg må rytteren representere klubben i inneværende sesong, og må fortsette å representere klubben neste sesong. Ryttere som har representert klubben i minst en hel sesong prioriteres. Rytteren må ha gode resultater å vise til på minimum nasjonalt nivå.

Rytterstøtte gis som støtte til deltakelse ved et eller flere spesifikke stevner i 2016, for utgifter til transport og opphold. Det kan maks søkes om 10.000 kroner til en rytter. Hele eller deler av beløpet som søkes støttet, kan innvilges. Støtten fordeles etter overnevnte kriterier og etter styrets skjønn.

Den totale Rytterstøtten som fordeles for 2016 er på 40.000 kr. Styret har mottatt 9 søknader, hvorav 7 møter kravene for rytterstøtte. Styret har besluttet å benytte hele Rytterstøtten for 2016, fordelt på de kvalifiserte søknadene etter stevnenivå og kvalifiseringskrav, og ekvipasjens resultater.

Silje Marksten mottar 8000 kr. i rytterstøtte for deltakelse i Nordisk sprang i 2016!

Tildeling av Ryttestøtte for 2016 er som følger;

  • Silje B. Marksten: Representerte Norge ved Nordisk mesterskap i sprang i Finland (kr. 8000)
  • Cathrine Tonna: Representerte Norge ved CSI* og CSI2* i Tyskland og Danmark (kr. 7000)
  • Madeline Hammerstad: Internasjonal YR debut på Odense Horse Show Danmark og NM Young Rider (kr. 7000)
  • Rebecca Kaarem: CSI* Asten Nederland (kr. 7000)
  • Pernille Blicher: CSI* og CSI3* Drammen Spring Tour (kr. 4000)
  • Inger Nymoen: CSI* og CSI3* Drammen Spring Tour (kr 4000)
  • Fanny B. Marksten: CSI2* Arctic Equestrian Games (kr. 3000)

Les mer om rytterstøtteordningen og hvem som tidligere har mottatt rytterstøtte på denne siden: Sørkedalen aktivitetsmidler - SAM.

Ekstra informasjon