Share

Årsmøtet avholdes onsdag 15. mars på Markaskolen. Nå finner du innkalling, saksliste, styrets beretning, regnskap 2016, budsjett 2017 og valgkomiteens innstilling på denne siden.

Velkommen til årsmøtet 2016!

Ekstra informasjon