Share

Til medlemmene i Sørkedalen rideklubb

Oslo, 7. februar 2018

Innkalling til årsmøte i Sørkedalen rideklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Sørkedalen rideklubb.

Årsmøtet avholdes den 14. mars 2018 kl 18.00 på Sørkedalen skole.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 28. februar 2018 til epost@sork.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.sork.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Det blir servert pizza og brus.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

 

Ekstra informasjon