Share

Innkalling, saksliste, regnskap for 2017, budsjett for 2018, styrets beretning, valgkomiteens innstilling og revisors beretning er nå lagt ut på denne siden.

NB: Det hadde sneket seg inn et par mindre feil i regnskap og budsjett. Det er nå lagt ut endelig versjon hvor disse er rettet. Endringene vil bli gjort rede for på årsmøtet.

Det blir gratis pizza og mineralvann til alle oppmøtte. Velkommen til årsmøte!

Ekstra informasjon