Share

Styret i SØRK består nå av

Eli Gjørven (leder)

Karianne Stub Aune (nestleder)

Marianne Schage

Dina Andreassen

Helene Hammerstad

Inger Nymoen

Kristoffer Gulsvik

Jane Dahl Kristiansen

Vara: Pia Bruhn

Kontaktinformasjon finnes på denne siden.

Ekstra informasjon