Share

14. mars ble det valgt nytt styre i SØRK. Det nye styret har begynt sitt arbeid. Noen vedtak gjøres allerede på e-post, og det vil bli avholdt et styremøte i løpet av april.

Vi har allerede noen nyheter til våre medlemmer.

 

Politiattestansvarlige

Styremedlem Inger Nymoen er oppnevnt til klubbens politiattestansvarlig. Nestleder i styret, Karianne Stub Aune, er valgt som vara. Mer informasjon om innhenting av politiattest i SØRK, samt linker til mer informasjon om politiattestordningen, finnes på denne siden.

Ny trener i dalen

Oslo ryttersportsklubb arrangerer treninger i sprang og feltritt med Hans Bauer. Dersom det er ledig kapasitet kan SØRK-medlemmer bli invitert. Invitasjon formidles via www.sork.no samt vår facebook-side. Det innhentes attest fra Hans Bauer, i henhold til Idrettsforbundets retningslinjer.

Kontakt med styret

Samtlige medlemmer i styret, samt vara, kan nås på e-postaddressen styret@sork.no.Styresaker bes sendt til denne addressen.

Klubben nås fremdeles på epost@sork.no, men det er kun klubbens leder og noen få andre får mail til denne addressen. Innmelding, utmelding, spørsmål om klubbens aktiviteter, spørsmål om fakturaer osv, kan sendes til denne addressen.

Årets første stevnehelg

Klubbens stevnekomite er i gang med å forberede årets første stevne, som går av stabelen på Elveli 26. og 27. mai. Vi håper at mange av klubbens medlemmer vil delta på arrangementet, samt være med å arrangere! Mer informasjon kommer på nettsiden og på facebook!

Våren kommer!

Ikke noe vi i styret kan ta æren for, men nå kommer plussgrader og sol for å smelte snøen i dalen! Nyt våren alle sammen!

Ekstra informasjon