Share

Vi mangler fremdeles innbetaling av medlemskontingent for 2018 for noen medlemmer. De det gjelder har fått purringer tilsendt den e-postaddressen som er oppgitt til klubben. Dersom medlemskontingenten ikke blir betalt i løpet av kort tid, kan ditt medlemsskap i SØRK bli sagt opp. Vi ønsker IKKE dette, vi ønsker å beholde alle våre medlemmer. Derfor: 

Dersom du ikke har mottatt faktura for medlemskontingent for 2018, eller du vet at du har byttet e-postaddresse, ta kontakt!

Send mail til epost@sork.no, så skal vi sørge for å oppdatere din informasjon, og sende deg din faktura.

 

Ekstra informasjon