Share

Fra 1. januar vil det påløpe purregebyr på fakturaer fra SØRK som ikke betales innen betalingsfristen. Dette gjelder alle fakturaer fra klubben, inkludert medlemsavgifter og treningsavgifter.

Vi minner også om at dersom vi til stadighet må purre et medlem over tid, kan klubben beslutte at medlemmet mister tilgang til klubbrabatt på treninger.

Hvorfor gjør vi dette?

SØRK er en rideklubb som drives ved hjelp av stor grad av frivillig innsats. Vi bruker nå betydelig tid på å purre og følge opp innbetalinger av for eksempel medlemsavgifter og treningsavgifter. For å oppmuntre til betalinga av faktura i tide, innfører vi purregebyr. 

Hvordan slipper du purregebyr?

Enkelt: Betal innen fristen :)

 

Ekstra informasjon