Share

NB: Søknader SKAL fylles ut på dette skjemaet og sendes til epost@sork.no.

NBNB: For å kunne gjennomføre stevner trenger klubben mer hjelp fra sine medlemmer! Vi oppfordrer derfor alle som innvilges rytterstøtte for 2018 til å bidra på minst en stevnedag i løpet av 2019! Rytterstøtte fra og med 2019 innvilges KUN til ryttere som har bidratt på minst en hel stevnedag i løpet av året.

Rytterstøtte er en del av Sørkedalen Aktivitetsmidler (SAM), som har blitt utdelt siden 2013.

Formålet med rytterstøtte er å bidra til å muliggjøre at ryttere som profilerer klubben på et høyt nivå kan øke eller opprettholde sin stevneaktivitet. Rytterstøtten skal bidra til at klubben har utøvere på et høyt nivå i alle grenene som ligger innunder NRYF.

Rytterstøtte kan innvilges for deltakelse på;

  • Individuelle mesterskap; NM
  • Utlandsstevner, inkludert mesterskap
  • E-stevneklasser på E-stevner og FEI-stevner i Norge hvor deltakelse er spesielt kostbart

Unghestklasser kvalifiserer ikke til rytterstøtte.

I tillegg må rytteren representere klubben i inneværende sesong, og må fortsette å representere klubben neste sesong. Ryttere som har representert klubben i minst en hel sesong prioriteres. Rytteren må ha gode resultater å vise til på minimum nasjonalt nivå.

Rytterstøtte gis som støtte til deltakelse ved et eller flere spesifikke stevner i kalenderåret 2017, for utgifter til startavgifter, transport og opphold.

Det kan maks søkes om 10.000 kroner til en rytter.

Hele eller deler av beløpet som søkes støttet, kan innvilges. Støtten fordeles etter overnevnte kriterier og etter styrets skjønn, basert på innkommende søknader. Fordelingen vil bli meddelt fra styret i slutten av januar 2018.

Frist for søknad om rytterstøtte for 2018 er 15. FEBRUAR!

Søknader skal fylles ut på dette skjemaet og sendes til epost@sork.no.

Les mer om rytterstøtteordningen og hvem som tidligere har mottatt støtte under punkt 2. på denne siden: Sørkedalen aktivitetsmidler - SAM!

Vi i styret ser frem til å få mange gode søknader!

Ekstra informasjon