Share

Til medlemmene i Sørkedalen rideklubb

Oslo, 23. februar 2019

Innkalling til årsmøte i Sørkedalen rideklubb

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Sørkedalen rideklubb.

Årsmøtet avholdes den 20. mars 2019 kl 19.00 på Søndre Ringerike gård.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6. mars 2019 til epost@sork.no

Foreløpig saksliste er tilgjengelig på www.sork.no - se menyvalg "Årsmøtet 2018". Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på samme side.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets vedtekter tilgjengelig på www.sork.no.

Det blir servert pizza og brus.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

 

Ekstra informasjon