Share

Klubben har fått nye vedtekter. Vedtektene ble utarbeidet fra lovnorm for idrettslag 2012, tilpasset for SØRK av styret etter fullmakt fra årsmøtet 2016. De ble godkjent av Oslo idrettskrets 22. februar 2019.

De nye vedtektene finner du her.

Ekstra informasjon