Share

Årsmøtet for 2018 ble gjennomført onsdag 20. mars. Protokoll og signerte dokumenter kommer på nettsiden i løpet av noen dager.

 

Det nye styret ble valgt, og består av:

 

Eli Gjørven (leder)

Karianne Stub Aune (nestleder)

Inger Sandrup (styremedlem og ungdomsrepresentant)

Helene Hammerstad (styremedlem)

Inger Nymoen (styremedlem)

Marianne Schage (styremedlem)

Tone Markussen (styremedlem)

Pia Bruhn (vara)

 

Kontaktinformasjon til styret finnes på denne siden.

Ekstra informasjon