Share

Fra og med treninger i april måned blir det nytt opplegg med rabatt / støtte for klubbtrenerne. Det blir to endringer

 

1. Treningsstøtten reduseres fra 12% av treningsavgiften, til 7%. Dette er fordi klubben forventer noe lavere inntekter og noe høyere kostnader i 2019. Se forøvrig budsjett vedtatt på årsmøtet.

 

2. Alle som mottar treningsstøtte må bidra til stevnearrangement med minimum 1 hel stevnedag. For å motta treningsstøtte må man i løpet av april måned melde seg til minimum en spesifikk stevnedag. Informasjon kommer!

 

Vi gleder oss til det blir flere med å arrangere stevner! Stevnearrangement er gøy og lærerikt når man er mange som jobber sammen. Det blir sosialt samvær ved slutten av helgen.

Ekstra informasjon