Share

Alle våre medlemmer skal motta 8 utgaver av rytterforbundets medlemsblad Hestesport i året. Unntaket er støttemedlemmer, som mottar Hestesport fra den klubben de representerer.

 

På grunn av endringer i abonnementsopplegget kan noen medlemmer ha falt ut de siste årene. Eventuelle medlemmer som ikke mottar Hestesport bes gi beskjed til klubben på epost epost@sork.no i løpet av august, så vil vi starte abonnementet igjen.

Ekstra informasjon