Share

Nå er det tid for medlemskontigent for våre medlemmer. Vi sender ut kontingentkrav for  2011 i
begynnelsen av februar.

Vi har imidlertid dessverre en del medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2010, selv om vi har sendt
ut både krav og purring. Disse har mottatt nok en purring i disse dager. Dersom du er en av dem, vær så snill
og betal eller ta kontakt dersom du mener kravet er feil.

Det ser ut som noen medlemmer tror at de kan melde seg ut med å forholde seg passiv. Det er IKKE tilfelle.
Det går klart frem av kontingentkravet som sendes ut i begynnelsen av hvert år at man må melde seg ut
innen en gitt frist dersom man ikke ønsker å fortsette å være medlem. Ellers må man faktisk betale kontingent.
Det er altså IKKE slik at man kan vente til slutten av året med å bestemme seg for om man ville vært medlem
eller ikke i året som har gått.

Vi har fått noen reaksjoner på dette. Noen mener vi opptrer for firkantet og er for strenge. Det er imidlertid
to hovedgrunner til at vi må ha disse kjørereglene. For det første er medlemskontingenten en av våre viktigste
inntektskilder. Dersom vi ikke vet før året er over om de kommer inn eller ikke, er det umulig å budsjettere
og vi riskierer å bruke penger vi ikke har. For det andre må vi hvert år rapportere inn til Norges idrettsforbund
hvor mange medlemmer vi har. Dette danner grunnlaget for hvor mye offentlig støtte klubben får. Dersom vi
ikke får beskjed fra medlemmene om at de vil melde seg ut, tar vi dem med i rapporteringen og mottar støtte
for dem. Vi risikerer å bli tatt for svindel dersom vi systematisk rapporterer medlemmer som ikke betaler
kontingent.

Derfor, KJÆRE MEDLEM, les på fakturaen som kommer for 2011 og gi oss beskjed dersom du vil melde ut.
Aller helst vil vi jo fortsette å ha deg som medlem og da setter vi stor pris på at du betaler du kontingenten din
innen fristen.

Vi har også tilbud til de som kun ønsker å være støttemedlem i sin passive periode. Kontakt oss på
epost@sork.no for info.

Ekstra informasjon