Share

Årsmøtet for 2019 ble gjennomført onsdag 4. mars. Sportslige aktiviteter og prestasjoner, økonomi og mer ble gjennomgått, og delegatene vedtok budsjett for 2020. Noen høydepunkter for 2020 blir:

 

  • SØRK-styret består nå av Eli Gjørven (leder), Karianne Aune (nestleder), Inger Nymoen, Helene Hammerstad, Jennifer Manning, Giert Sverre, Anniken Sverre (ungdomsrepresentant) og vara Marianne Schage. Kontaktinfo finnes på denne siden.
  • Treningsstøtten økes fra 7% til 10%.
  • Klubbtreninger med Camilla Kalseth, Hannah Biggs, Stian Øglænd, Kristin Tørmoen og Espen Wielunski videreføres
  • Det blir en ny runde med klubbeffekter - sjabraker, vester eller liknende. Denne gangen sponser SØRK med 25%.
  • Det blir som i fjor ett 2-dagersstevne i dressur, og ett 2-dagers i sprang tidlig på sommeren. I tillegg en helg med både dressur og sprang tidlig på høsten.

 

Vi gleder oss til 2020!

Ekstra informasjon