Share

Til alle våre medlemmer og andre lesere

 

Situasjonen med corona-smitte i befolkningen har nå gått over i en fase hvor det er spredning i befolkningen som ikke kan spores. Alt tyder på at antall smittede kommer til å stige ganske dramatisk i en periode fremover. Heldigvis ser vi i andre land at få blir veldig syke, og veldig få dør. Det er allikevel viktig at vi alle deltar i den store dugnaden det er å forsinke smittespredningen.

 

Vi vil minne dere alle om følge de offisielle rådene fra Folkehelseinstituttet (www.fhi.no) og annen informasjon fra myndighetene. På denne siden:

 

https://helsenorge.no/koronavirus

 

finnes offisiell informasjon, inkludert for eksempel svar på mange spørsmål om hvordan man forholder seg til smitte, hvem som skal være hjemme, osv.

 

Vi oppfordrer også alle stallene i Sørkedalen til å legge til rette for å hindre smitte. Vi møtes i stallen, hester må stelles og bokser må møkkes. Dekken skal av og på, porter og dører skal åpnes og lukkes. Da er det viktig med tilgang til vann, såpe og tørkepapir, og gjerne Antibac eller liknende for situasjoner hvor håndvask er vanskelig å få til i praksis.

 

Noen av oss kommer før eller siden til å måtte være hjemme, på grunn av at vi selv eller andre i vår omgangskrets er smittet. Da må vi hjelpe hverandre med hestene, slik at de får det stellet de trenger. Heldigvis har vi god tradisjon for dette i vår idrett.

 

Idrettsforbundet har egne retningslinjer for hvordan vi skal opptre i idretten, de finner du her:

 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

 

Basert på dette, vil SØRK inntil videre ikke stanse treningsaktivitet og andre aktiviteter, da våre aktiviteter typisk omfatter få personer som ikke er i tett kontakt. Dette kan imidlertid endre seg.

 

Oppdatering: Denne situasjonen har nå endret seg, og alle klubbtreninger og andre aktiviteter er inntil videre avlyst.

 

Så er det bare å ønske dere alle lykke til. Ta vare på deg selv og andre i perioden som kommer.

 

M.v.h.

Eli Gjørven

Leder SØRK

Ekstra informasjon