Share

I etterkant av at regjeringen nettopp har offentliggjort en rekke strenge tiltak, har Idrettsforbundet har offentliggjort følgende: 

 

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. 

 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettsforbundet---all-idrettsaktivitet-avlyses-med-umiddelbar-virkning/

 

SØRK stanser derfor alle klubbtreninger umiddelbart. Treningsøkter med hest/ponni som er i gang, avsluttes på fornuftig vis.

 

Vi følger opp dette mot Idrettsforbundet og NRYF, og når vi får ytterligere informasjon, vil den bli videreformidlet.

Ekstra informasjon