Share

NRYF har nå lagt ut sine koronavettregler. Dette skriver NRYF:


Vi minner om at det overordnede målet fortsatt er å ikke spre smitte. Det er opp til den enkelte selv å velge om de ønsker å starte opp aktivitet i tråd med koronavettreglene, og eventuelt når det skal skje. Den enkelte står selvsagt fritt til å ha strengere krav for sitt anlegg og sine medlemmer/oppstallører. Koronavettreglene er å anse som minimumsbegrensinger og det er ikke adgang til å få dispensasjon fra disse.
All idrettslig aktivitet må forholde seg til NIFs retningslinjer, dette gjelder også når trening skjer digitalt. Konkurranser er fortsatt ikke tillatt. All aktivitet med hest må gjøres med et særdeles sterkt fokus på sikkerhet for å unngå ulykker og skader. Husk at hesten kan være passiv smittebærer, ingen «mule-kyss». Under følger særskilte retningslinjer for trening av egen hest.

Ridning av egen hest med eller uten trener:

  • Vask av hender ved ankomst stallen
  • Rengjøring/ desinfisering av hestens utstyr – spesielt tøylene
  • Ri med eget utstyr som hjelm og ev. sikkerhetsvest
  • Ha på hansker til enhver tid (NB: For sikkerhetens skyld! Hansker beskytter IKKE mot smitte. Se punktet under.)
  • Maks 5 personer samtidig, inkludert trener, ev. annen voksen person
  • Alle må holde minimum 2 meters avstand
  • Dersom det kun er barn og unge som rir, skal det være en voksen til stede for å påse at
    avstandskravet overholdes

Angående punktet om hansker skriver NRYF som svar på spørsmål angående dette punktet:

 

Ja, det menes ridehansker. Vi er klar over at ridehansker kan føre med seg smitte, det er derfor vi også har vært tydelig på dette med vask av hender. Ridehanskene er ikke for beskyttelse av smitte, det er for sikkerhet i ridningen.

 

De reneste hendene er hender uten hansker som er nyvaskede. Myndighetene anbefaler å vaske hender ofte.

 

Stallhansker og ridehansker samler effektivt opp skitt, bakterier og virus mellom hver vask. De er effektive smittespredere. Bruk hansker når det er nødvendig for sikkerhetens skyld.

 

Koronavettreglene er lagt ut på denne siden. Der ligger også regler for rideskole.

Ekstra informasjon