Share

SØRK åpner for klubbtreninger igjen! Det er imidlertid en forutsetning at retningslinjer fra Norges idrettsforbund og NRYF følges:

 

Retningslinjene fra NIF er gjengitt her: Idrettsforbundets veileder for idretten.

 

Koronavettreglene fra NRYF er beskrevet her: NRYFs koronavettregler.

 

I tillegg må regler fra hver enkelt stall følges. Kontakt ansvarlige på de ulike stallene for informasjon.

 

NB: Det er svært viktig at vi nå opprettholder gode smittevernrutiner! 

 

Tiltakene i Norge lettes noe fra og med mandag 20. april, MEN dugnaden er ikke over! Vi må fremdeles være hjemme hvis vi har symptomer, holde god hånd- og hostehygiene, og holde avstand, til en hver tid. Dersom vi slurver, kan vi risikere en økning i smitte, og i så fall kan vi forvente at tiltakene strammes inn igjen.

 

Stevneaktiviteter:

 

Stevnehelgen som var satt opp i begynnelsen av juni er avlyst i henhold til forbud mot stevnearrangementer inntil 15. juni. Hva som skjer etter dette vet vi ikke enda. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om stevnehelgen 20.-21. juni når vi vet mer om hvilke restriksjoner som opprettholdes etter 15. juni.

 

Ekstra informasjon