Share

Ekstraordinær generalforsamling juni 2015

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling 24. juni 2015. Styret fremla forslag om å vedta nye vedtekter i henhold til NIFs lovnorm av 2012. Forslaget ble enstemming vedtatt.

Det vedtatte forslaget til vedtekter ligger nå til behandling i Oslo og Akershus rytterkrets, som må godkjenne vedtektene før de trer i kraft.

Dokumenter legges ut her i løpet av kort tid.

 

Årsmøte 2015

Årsmøte for 2015 ble avholdt mandag 2. mars kl. 1900 på kursrommet på Stubberud gård.

Innkalling

Agenda

Årsberetning

Regnskap 2014 og budsjett 2015

Innstilling fra valgkomiteen

Revisors beretning

Signert protokoll

 

 

Ekstra informasjon