Share

Årsmøtet 2015 blir avholdt onsdag 9. mars kl. 1900 på Elveli gård i Sørkedalen. Velkommen!

Innkalling

Agenda

Styrets beretning  (signert versjon)

Regnskap 2015 og budsjett 2016 (signert versjon)

Revisjonsberetning

Revisors brev til årsmøtet

Styrets forslag til kontingent 2017

Valgkomiteens innstilling til nytt styre

Styrets forslag til utnevnelse av representanter til ryttertinget 2017

Styrets forslag til ny lov for Sørkedalen rideklubb Oslo

Lovnorm for idrettslag av oktober 2015

Signert protokoll

Ekstra informasjon