Share

SØRK årsmøte avholdes onsdag 15. mars 2017 på Markaskolen.

Innkalling og oppdatert saksliste.

Styrets beretning.

Regnskap 2016 og budsjett 2017.

Valgkomiteens innstilling.

Protkoll (usignert) . (Signert protokoll kommer.)

Ekstra informasjon