Share

Årsmøtet for 2019 blir 04. mars 2020 kl. 1900 på Søndre Ringerike Gård.

 

Dokumenter legges ut løpende ut her, senest innen en uke før årsmøtet:

 

  • Innkalling med saksliste
  • Styrets beretning
  • Regnskap for 2019 og budsjett for 2020
  • Valgkomiteens innstilling
  • Revisjonsberetning og brev til årsmøtet fra revisor
  • Signert protokoll

 

Du finner denne siden ved å velge menyvalget Organisasjon -> Årsmøtet 2019.

Ekstra informasjon