Share

Styret

 

Styret består av:

 

Leder: Eli Gjørven (valgt i 2018 for 2 år)

E-post: eligj@gjorven.net

Telefon: 936 11 038

 

Nestleder: Karianne Stub Aune (valgt i 2019 for 1 år)

E-post: karianne.stub.aune@gmail.com

Telefon: 920 29 767

 

Styremedlem og ungdomsrepresentant: Inger Sandrup (valgt i 2019 for 2 år)

E-post: ingersandrup@icloud.com

Telefon: 976 42 815

 

Styremedlem: Helene Hammerstad (valgt i 2019 for 1 år)

E-post: helene.hammerstad@gmail.com

Telefon: 97795002
 

Styremedlem: Tone Markussen (valgt i 2019 for 1 år)

E-post: tone.markussen@yahoo.no

Telefon: 957 68 908

 

Styremedlem: Inger Nymoen (valgt i 2019 for 1 år)

E-post: ingernymoen@hotmail.com

Telefon: 926 95 743

 

 

Styremedlem: Marianne Schage (valgt i 2018 for 2 år)

E-post: marianne@schage.no

Telefon: 48 20 80 66

 

Vara: Pia Bruhn (valgt i 2019 for 1 år)

E-post: bruhn.pia@gmail.com

Telefon: 98446626

 

Sportskomiteen

Medlemmer:

Karianne Stub Aune (Leder)

Ada Bjordahl

Pia Bruhn

Helene Hammerstad

Kirsten Martinsen

E-post: kirstenmarthinsen@hotmail.com

Telefon: 93 02 31 89

Jane Dahl Kristiansen

Marianne Schage 

Lena Kristoffersen

 

Valgkomite:

Camilla Kalseth

E-post: camilla-kalseth@hotmail.com

 

Margrethe Janbu

E-post: mjanbu@hotmail.com

Ada Bjordahl

E-post: abjordahl@acasin.com

 

Revisorer:

Mariann Bendriss

Trond Kaarem

E-post: trond@kaarem.no

Telefon: 91 74 04 40

Ekstra informasjon