Share

Styret

 

E-post til hele styret kan sendes til styret@sork.no

 

Leder: Marthe Løberg (valgt i 2016 for 2 år)

E-post: martheloberg@gmail.com

Telefon: 905 40 812

 

Nestleder: Trude Myklebust (valgt i 2015 for 2 år)

E-post: trude.myklebust@jus.uio.no

Telefon: 952 76 300

 

Styremedlem og ungdomsrepresentant: Ellen Karina Horn (valgt i 2016 for 1 år)

Epost: e.karinahorn@gmail.com

Telefon:

 

Styremedlem: Inger Nymoen (valgt i 2016 for 2 år)

E-post: ingernymoen@hotmail.com

Telefon: 926 95 743

 

Styremedlem: Helene Hammerstad (valgt i 2016 for 2 år)

E-post: helene.hammerstad@gmail.com

Telefon: 97795002

 

Styremedlem: Lena Kristoffersen (valgt i 2015 for 2 år)

E-post: lena_kristoffersen@hotmail.com

Telefon: 951 45 934

 

Styremedlem: Anne Grete Jørgensen (valgt i 2016 for 1 år)

E-post: annes_93@hotmail.com

Telefon: 97 10 94 62
 

Styremedlem: Kristoffer Gulsvik (valgt i 2016 for 2 år)

E-post: kristoffer.gulsvik@gmail.com

Telefon: 918 60 563

 

Vara: Pia Bruhn (valgt i 2015 for 2 år)

E-post: bruhn.pia@gmail.com

Telefon: 98446626

 

Sportskomiteen

Medlemmer:

Pernille Blicher

Pia Bruhn

Kirsten Martinsen

E-post: kirsten.martinsen@hotmail.no

Telefon: 93 02 31 89

Ingvild Lillefjære

E-post: kringvild@hotmail.com

Telefon: 911 83 325

 

Valgkomite:

Årsmøtet 2016 ga styret mandat til å oppnevne valgkomite.


Revisorer:

Mariann Bendriss

Trond Kaarem

E-post: trond@kaarem.no

Telefon: 91 74 04 40

Ekstra informasjon