Share

Klubbens vedtekter fra 2009 finner du her.

Klubbens vedtekter skal oppdateres i henhold til NIF lovnorm for idrettslag av 2012. Et forslag har blitt vedtatt på ekstraordinær generalforsamling i 2015, men idrettskretsen hadde enkelte innsigelser på noen formuleringer. Et nytt forslag vil bli fremlagt i forbindelse med ordinær generalforsamling / årsmøte i 2016.

 

Ekstra informasjon