Share

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 følgende: 

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Dette betyr at alle trenere som formidles eller engasjeres av klubben avkreves politiattest. Etter avklaringer med rytterforbundet praktiserer SØRK denne ordningen også for gjestetrenere, helgetrenere og liknende, inkludert besøkende fra andre land. Mange av våre nærmeste land i Europa har liknende ordninger som vi kan benytte oss av. For praktiske spørsmål omkring dette, kontakt klubben på epost@sork.no.

Mer informasjon om dette, samt beskrivelse av fremgangsmåte for å få søkt om og levert politiattest, finner du på denne siden på Idrettsforbundets nettsider.

Styreoppnevnt for innhenting av politiattest i SØRK er for tiden klubbens leder Marthe Løberg. Hun kan kontaktes på e-post martheloberg@gmail.com eller på telefon 905 40 812.

Generell informasjon om politiattester finner du her på politiets nettsider.

 

Ekstra informasjon