Share

Rytterstøtte 2014

Sørkedalen rideklubb har i 2014 satt av midler i budsjettet som skal brukes til aktiviteter for medlemmen. En del av disse midlene er i år som i fjor avsatt til rytterstøtte.

NB: Ny frist for søknad om rytterstøtte for 2014 er 11. januar! Søknad leveres på skjema - se link nederst i denne artikkelen!

Her kommer retningslinjer for søknad om rytterstøtte. 

Formålet med rytterstøtte er å bidra til å muliggjøre at ryttere som profilerer klubben på høyt nivå kan øke eller opprettholde sin stevneaktivitet.

Rytterstøtte gis som støtte til deltakelse ved et spesifikt stevne i 2014, for utgifter til transport og opphold. Søknad sendes klubben innenfor søknadsfristen. Tildelt støtte offentliggjøres og ubetales i januar 2015. Det kan maks søkes om 10.000 kroner til en rytter.

Rytterstøtte gies for deltakelse på

  • Individuelle mesterskap: NM.
  • Utlandsstevner inkludert mesterskap.
  • E-stevner og FEI-stevner i Norge hvor deltakelse er spesielt kostbart 

Støtten fordeles etter følgende kriterier og etter styrets skjønn:

  • Rytterstøtten skal bidra til at klubben har utøvere på høyt nivå i alle grenene som ligger innunder NRYF
  • Rytteren må representere klubben i inneværende sesong, og må fortsette å representere klubben neste sesong. Ryttere som har representert klubben i minst en hel sesong prioriteres.
  • Rytteren må ha gode resultater å vise til på minimum nasjonalt nivå.


Hele eller deler av beløpet som søkes støttet, kan innvilges.

Vi  i styret ser frem til å få mange gode søknader!

Søknader skal fylles ut på dette skjemaet og sendes til epost@sork.no.

Ekstra informasjon