Share

For fire uker siden ble Stubberud gård ilagt karantene på grunn av fare for kverkesmitte. Ingen hester ble syke i løpet av karantenetiden, og mandag 20. juni ble karantenen opphevet!

Det ankom to hester til Stubberud som det viste seg hadde vært utsatt for kverkesmitte. Disse to hestene ble isolert fra de andre hestene på gården, men hele gården ble ilagt karantene i fire uker, som smitteforebyggende tiltak. Da Stubberud nå har hatt 28 feberfrie dager, hvor temperaturen til samtlige hester har blitt målt hver dag, er smittefaren over. 

 

 

Ekstra informasjon