Share

Klasser Sprang : 20cm - 40cm - 60cm - 80cm - 90cm - 100cm - 110cm. LES MER HER
Klasser Dressur : LD:1, LC:2, LB:3, LA:2 LES MER HER

Påmeldingsfrist: 9. juni kl 22:00

 

NORDMARKA RYTTERSPORTSKLUBB

Inviterer til

UTVIDET KLUBBSTEVNE SPRANG VÅREN 2011

UTVIDET KLUBBSTEVNE, 11. jun 2011

Påmeldinger til: Nordmarka Ryttersportsklubb

Nordre Solberg Gård

Bruk NRYF påmeldingsskjema 0759   OSLO

E-post: nordmarka@yahoo.no

Frister: Påmelding:                     09.06.2011, Kl. 22:00

Negativ starterklæring:     09.06.2011, Kl. 22:00

(Anmeldelse er ikke godkjent før bekreftelse er mottatt per e-post.)

Stevneavgifter: Leie av skolehest: 50

Kontant betaling ved oppmøte.

OBS: Dobbel startavgift ved etterpåmelding.

Oppstallingsforhold: Ingen oppstalling.

Teknisk personell: Overdommer: Kamilla Jægerud

Banebygger: Thor Gunnar Mathisen

Baneforhold: 20 x 60 utendørs grusbane. Avridning på 20 x 60 utendørs grusbane.

Kontaktpersoner for stevnet: Kontaktperson: Hjalmar Bøe, Tlf. 991 26 298

Sekretariat (under stevnet): Tlf. 906 78 322

Internettside: www.nrsk.no

Parkering: Parkering av hestehenger på motsatt side av Sørkedalsveien i forhold til

stallen

Vann: Vann til hestene kan hentes fra vannkran på veggen til uthuset til høyre

for hovedstallen

Anmeldelse: Anmeldelsene sendes på NRYF-blankett. Husk å oppgi riktig informasjon

på hest,rytter og klasse. Etteranmeldelse godtas inntil en halvtime før

klassens start til dobbel avgift.

Kiosk: Det vil være kiosk i den røde brakka mellom de to ridebanene med

servering av kald og noe varm mat. Kun kontant betaling.

Sekretariat: Sekretariatet er i den røde brakka mellom de to ridebanene og åpner en

halv time før start.

Startlister: Startlister legges ut på nrsk.no og hpnett.no fredag 10. juni

Stevnestart: Stevnestart kl 10:00. Arrangøren forbeholder seg retten til å forskyve

starttidspunkt.

Inviterte klubber: Sørkedalen rideklubb, Oslo ryttersportsklubb, Lommedalen kjøre- og

rideklubb

 

STEVNEINVITASJON - 02.06.11, 13:20  ©  HorsePro STEVNE 4.3.8 [ horsepro.no | hpnett.no ]

Side    1      av      2

 

Lørdag 11.06, Kl. 10:00

Kl. 01             20 cm med leier                                                                 279 CRx2          CR sløyfer                      90

Kl. 02             40 cm CR 2 forsøk                                                            279 CRx2          CR sløyfer                      90

Kl. 03             60 cm CR 2 forsøk                                                            279 CRx2          CR sløyfer                      90

Kl. 04             70 cm, direkte omhoppning                                            274.5.3               Ærespremier                  100

Kl. 05             80 cm, direkte omhoppning                                            274.5.3               Ærespremier                  100

Kl. 06             90 cm, direkte omhoppning                                            274.5.3               Ærespremier                  110

Kl. 07             100 cm, direkte omhoppning                                          274.5.3               Ærespremier                  120

Kl. 08             110 cm, direkte omhoppning                                          274.5.3               Ærespremier                  120

 

STEVNEINVITASJON - 02.06.11, 13:20  ©  HorsePro STEVNE 4.3.8 [ horsepro.no | hpnett.no ]

Side    2      av      2

 

UK dressur 12/6

INVITASJON TIL UTVIDET KLUBBSTEVNE I DRESSUR SØNDAG 12. JUNI 2009
Nordmarka Ryttersportsklubb
Stall Nordbye, Nordre Solberg gård, Sørkedalen, Oslo

Anmeldelse

Påmelding på rytterforbundets anmeldelsesskjema som sendes til nordmarka@yahoo.no.
Anmeldelse på epost er ikke godkjent før bekreftelse er mottatt.

 

AnmeldelsesfristTirsdag 7. juni kl. 24.
Ved stor deltagelse forbeholder arrangøren seg retten
til å begrense klassene.

Etteranmeldelse

Godtas frem til torsdag 9. juni kl. 18, etteranmeldte kan uansett avvises. Etteranmeldelse kun mot dobbel avgift.

Negativ starterklæringFrist torsdag 9. juni kl. 18.00.

Startlister og ryttermelding

Legges ut på www.nrsk.no fredag kveld 10/6.


Stevneavgifter

Kontant betaling på stevneplassen. Meldte ryttere som ikke møter på stevnet og ikke gir beskjed innen fristen for negativ starterklæring vil bli etterfakturert stevneavgift + gebyr på NOK 200 (ref. KRI §144.2.c)

Første start

Kl 11.00. Sekretariatet åpent fra kl. 10

Baneforhold

Utendørs grusbane 20x60
Oppvarming utendørs grusbane 20x60.

Kontaktperson før stevnet

Maria Fjellman, tlf. 91 75 85 93

 

Stevnetelefonnummer

Maria Fjellman, tlf. 91 75 85 93

 

Dommer

Vil bli bekreftet i ryttermelding

Generelt

Åpen kiosk under hele stevnet.

Søndag 12.06.08 kl 11.00Klasse 1LD:1 NRYF 2010

100

Sløyfe til alle over 50%

Klasse 2LC:2 NRYF 2010

120

Ærespremier

Klasse 3LB:3 NRYF 2010

120

Ærespremier

Klasse 4LA:2 NRYF 2009

120

Ærespremier

Klasse 1: Lukket for ekvipasjer som oppnådd 60% eller mer i LC på D-stevner eller startet LB eller høyere klasse med godkjent resultat. Klassen avrides på 60 m bane.
Klasse 2: Lukket for ekvipasjer som oppnådd 60% eller mer i LB på D-stevner eller startet LA eller høyere klasse med godkjent resultat
Klasse 3: Lukket for ekvipasjer som oppnådd 60% eller mer i LA på D-stevner eller startet MB eller høyere klasse med godkjent resultat

Klasse 4: Lukket for ekvipasjer som oppnådd 60% eller mer i MB/FEI på D-stevner eller høyere


Arrangøren forbeholder seg retten til endringer.

 

Nordmarka Ryttersportsklubb ønsker velkommen til stevne!

Ekstra informasjon