Klubblederens spalte

Share

I disse politiattesttider og med tanke på det som har skjedd i Follo er det på sin plass å informere litt rundt Sørkedalens praksis.
 
Alle treninger i regi av klubben og alle trenere som bli annonsert på hjemmesiden har vist politiattest til klubbens politiattestansvarlig. Det er nå Trude Myklebust. Treninger i regi av den enkelte stall står ikke klubben ansvarlig for og kan derfor heller ikke gå god for. Vi anbefaler derimot hver enkelt stall å kreve at deres trenere fremviser politiattest. Det er et strengt regelverk for hvordan politiattesten skal anskaffes og fremvises, og klubben bistår gjerne den enkelte stall i så henseende.
 
I tillegg blir kun trenere som arbeider "hvitt" profilert på hjemmesiden.
 
Jeg føler at Sørkedalen rideklubb gjør det vi kan for at våre treninger skal være trygge. Men vi kan ikke gardere oss mot alt. Skulle noen likevel oppleve uønskede hendelser, oppfordrer jeg de til å ta kontakt uansett hvor bagatellmessig hendelsen enn virker.
 
Mange av klubbens ryttere er ute og starter for tiden og tar med seg premier hjem. Dette er moro! Husk å sende stevnerapporter til web@sork.no så får vi alle ta del i opplevelsene deres. Fortell gjerne om andre ting også. Og vi er veldig glad i bilder...
 
8. og 9. juni er det igjen klart for stevne på Brenna. Stevneinvitasjonene er ute på www.horsepro.no , og det er klart for påmelding! Jeg håper at flest mulig vil være med enten som deltakere, tilskuere eller begge deler. Jeg tror det er klasser for noen og enhver...
 
Mandag 20. mai blir det dugnad på feltrittsbanen på Elveli med gratis trening etterpå. Meld interesse på epost@sork.no
 
Nyt våren, hestelivet og de lange, lyse kveldene!
 
Line Lorentzen, leder

Ekstra informasjon