Share

Det blir stevne på Elveli 20.-21. juni! Dressur lørdag og sprang søndag.

 

Vi minner om at alle som ønsker å motta treningsrabatt fra og med juni 2020 må bidra med stevnehjelp minst en av dagene i stevnehelgen! Vi trenger også hjelp i dagene frem til stevnehelgen.

 

Vi ber alle som ønsker å motta treningsrabatt i 2020 fra og med juni, om å sende mail til denne addressen: 

 

stevnehjelp@sork.no

 

Oppgi når du kan hjelpe til, og hva du ønsker å gjøre. Vi prøver å dele ut oppgaver som dere ønsker dere så langt det er mulig! Alle som sender mail vil få bekreftelse om at mailen er mottatt i løpet av noen dager. Får du ikke svar i løpet av en uke, sjekk at mail faktisk ble sendt, at addressen er riktig, og prøv eventuelt igjen. 

 

Neste stevne, og dermed mulighet for stevnehjelp, er planlagt i august.

 

Vi har innimellom enkelte andre oppgaver i klubben av litt omfang, som vi trenger hjelp med. Slikt arbeid kvalifiserer også til treningsrabatt.

 

Eksempel på oppgaver vi gjerne skulle fylle: 

 

  • Nettside - produksjon av innhold: Artikler om medlemmer, aktiviteter i klubben, osv.  Legge ut stevnerapporter og annet vi får på e-post.
  • Nettside - teknisk opprettholdelse og videreutvikling av nettsiden vår www.sork.no. Som mange kanskje har lagt merke til trenger den en oppgradering!
  • Sponsorarbeid: For en så flott klubb som SØRK burde det være grunnlag for å innhente noe sponsormidler! 

 

Hvis du kan tenke deg å jobbe med noe av dette, ta kontakt på epost@sork.no!
 

 

 

Ekstra informasjon