Share

Norsk idrettsforbund har sendt ut følgende informasjon til klubbene:

 

Regjeringen gjenåpner barne- og ungdomsidretten fra 1. august

 

Smittesituasjonen i Norge er stabil. Derfor åpner regjeringen for at barne- og ungdomsidretten fra 1. august får unntak fra 1-metersregelen. Denne beslutningen innebærer at det igjen åpnes for kamper og andre konkurransesituasjoner for barne- og ungdomsidretten opp til og med 19 år, innenfor de respektive idrettskretsenes grenser, skriver regjeringen i en pressemelding.

Helseminister Bent Høie sier at dette tiltaket er i tråd med regjeringens strategi om at gjenåpningen av samfunnet skal skje gradvis og kontrollert, og at barn og unge skal prioriteres.

I dag kan barn og unge under 20 år ha nærkontakt i faste grupper på inntil 20 personer i treningssammenheng. Fra 1. august gjøres det videre unntak fra avstandskravet ved gjennomføring av konkurranser innenfor idrettskretsene der alle deltakerne er under 20 år, og der aktiviteten ikke kan utføres som normalt dersom en skal overholde avstandskravet på minst én meter til enhver tid.

NIF gjør oppmerksom på at idrettskrets i dette tilfellet skal forstås som det offentliges regionale fylkesgrenser.

Dette betyr altså at det igjen åpnes for kamper og andre konkurransesituasjoner for barne- og ungdomsidretten opp til og med 19 år, innenfor de respektive idrettskretsenes grenser.

- Dette betyr at det nå vil være mulig å planlegge aktiviteter utover høsten. Det er viktig for både barna og idrettslagene, sier kulturminister Abid Q. Raja.

 

Det vil nok kunne komme ytterligere informasjon fra NRYF eller fra Oslo idrettskrets, så følg med både her og i offisielle kanaler.

 

De generelle corona-rådene gjelder uansett. Informasjon om corona finner du her: https://helsenorge.no/koronavirus

 

Hele saken fra NIF kan du lese her:

 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/regjeringen-gjenapner-barne--og-ungdomsidretten-fra-1.-august/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Regjeringen%20gjen%C3%A5pner%20barneidretten%20fra%201.%20august&utm_content=Regjeringen%20gjen%C3%A5pner%20barneidretten%20fra%201.%20august+102829

Ekstra informasjon