Share

Dersom du ønsker å bli medlem av Sørkedalen rideklubb, send

  • navn

  • adresse

  • fødselsdato

  • telefonnummer

til epost@sork.no. NB: Hvis du er under 18 år må mailen komme fra en foresatt! 

Medlemskontigent

For medlemskontigenten får du forbundets Hestsport, og du bidrar til klubbaktiviteter som klubbmesterskap, klubbtreninger, utdanning av teknisk personell og masse annet. Klubben opprettholder dialog med grunneiere og offentlige etater, slik at dere kan få fortsette å ri i marka.

  • Junior under 18 år kr. 350,-
  • Senior over  18 år kr. 450,-

  • Familiemedlemskap kr. 470,- for familier inntil 4 medlemmer. Kr. 500 for 5 medlemmer, deretter 100 kroner per medlem i tillegg.

  • For ryttere som er medlemmer av andre rideklubber tilbyr vi støttemedlemsskap til kr. 200.

NB: Fra 1. september hvert år tilbyr vi medlemsskap for 1/2 pris - 50% av ovennevnte priser - ut året! Prisen betinges av at man opprettholder medlemsskapet påfølgende år. 

Betaling av kontingenten

Vi oppfordrer våre medlemmer til å betale medlemsskapsavgiften i tide. Dette sparer oss for mye arbeid, og det sparer dere for purregebyrer.

Dersom du ikke har meldt deg ut innen utgangen av et år, vil du motta
faktura for et nytt år. Da må utmelding skje innen betalingsfristen på fakturaen for denne kontingenten. Utmelding etter denne fristen gjøres gjeldende fra neste år.

NB! Dersom medlemsavgift ikke er betalt innen 1. april stoppes abonnement på Hestesport samt andre medlemsfordeler!

Viktig informasjon angående medlemskap

Medlemskapet løper til du melder deg ut skriftlig. Manglende betaling anses ikke som utmelding.

Det er ikke slik at du melder deg inn i rideklubben for ett og ett år av gangen. Når du melder deg inn, er
du medlem til du melder deg ut igjen. Dersom du ikke har meldt deg ut innen utgangen av et år, vil du motta
faktura for et nytt år. Da må utmelding skje innen betalingsfristen på fakturaen for denne kontingenten. Hvis ikke må kontingenten betales. Dette fremkommer tydelig av våre medlemsbetingelser og er tydelig varslet på fakturaen vi sender ut.

Vi har fått noen spørsmål om hvorfor vi er så strenge på dette. Det er tre hovedgrunner til at vi må ha
disse kjørereglene;

For det første er medlemskontingenten en av våre viktigste inntektskilder. Dersom vi ikke vet før langt ute i året om de kommer inn eller ikke, er det umulig å budsjettere og vi risikerer å bruke penger vi ikke har.

For det andre er klubben pålagt å betale kr 250 pr medlem til NRYF for abonnement på bladet Hestesport til alle medlemmer. Abonnementet må betales forskuddsvis. Dersom vi ikke får utmelding innen fristen, påløper
kostnader for klubben som vi ikke får dekket inn.

For det tredje må vi hvert år rapportere inn til Norges Idrettsforbund hvor mange medlemmer vi har. Dette danner grunnlaget for hvor mye offentlig støtte klubben får. Dersom vi ikke får beskjed fra medlemmene om at de vil melde seg ut, tar vi dem med i rapporteringen og mottar støtte for dem. Vi risikerer å bli tatt for svindel dersom vi systematisk rapporterer medlemmer som ikke betaler kontingent.

Aller helst vil vi jo fortsette å ha deg som medlem og da setter vi  stor pris på at du betaler du kontingenten din innen fristen.

Merk også at det ikke er mulig å få godkjent overgang til ny klubb dersom man har noe økonomisk uoppgjort med den klubben man forlater.

 

Hestesport

Vi gjør oppmerksom på at abonnement på Hestesport startes to ganger i året. Ved innmelding mellom 1. april og 30. september starter abonnementet på blad nummer 7, som kommer i oktober. Ved innmelding mellom 1. oktober og 31. mars starter abonnementet på blad nummer 3, som kommer i slutten av april.

Ekstra informasjon