Share

Nettside

Sørkedalen rideklubb eier en nettside: www.sork.no.

Nettsiden er klubbens offisielle informasjonskanal. Nettsiden og alt innhold tilgjengelig gjennom den, administreres av SØRK. Klubben tar gjerne imot innholdsbidrag (tekst, bilder osv) til nettsiden! Vi ber om at bidrag sendes til addressen web@sork.no. Se imidlertid punktet "Publisering av bilder og film" nedenfor.

Web-redaktør er for tiden Eli Gjørven. Web-redaktør nås også på addressen web@sork.no.

Sosiale medier

I tillegg benytter klubben Facebook-siden https://www.facebook.com/SorkedalenRideklubb/. Facebook-siden benyttes for å lenke til klubbens nettside, og til andre nettsider, inkludert andre Facebook-sider.

Klubben ønsker ikke å lagre innhold (bilder, artikler og liknende) på Facebook, vi ber derfor om at innhold sendes til klubbens nettside gjennom e-postaddressen web@sork.no.

Det er mulig å sende meldinger til klubben gjennom Facebook. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at klubbens offisielle kontaktpunkt er e-postaddressen epost@sork.no! Vi ber om at medlemmer og andre benytter denne e-postaddressen for henvendelser til klubben. Informasjon om andre kontaktpunkter til klubben finnes på denne siden: Kontaktinformasjon


Publisering av bilder og film

Klubben publiserer bilder av sine medlemmer på nettsiden www.sork.no. Vi tar gjerne imot bilder fra dere. Vi gjør imidlertid oppmerksom på to viktige ting.

Personvern

Det skal utvises spesielt stor forsiktighet ved publisering av bilder av barn. Idrettsforbundet har publisert disse retningslinjene for publisering av bilder og film av barn: Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn

I henhold til retningslinjene skal det innhentes samtykke fra alle på bildet hver gang det publiseres bilder av identifiserbare personer. For barn under 15 år skal det innhentes samtykke fra foreldre. Det betyr: 

  • Vi publiserer kun bilder av barn under 15 år dersom bildet oversendes av foreldre. Det skal tydelig fremgå av bildet hva barnet heter, og at det er ditt barn. Når bilder oversendes fra en forelder på e-post til web@sork.no, regnes dette som samtykke.
  • Dersom det oversendes bilder av andres barn, ber vi om at disse barnas foreldre sender en e-post til web@sork.no og eksplisitt gir samtykke til publikasjon av bildet, for eksempel på denne måten: "Jeg samtykker til at bilde av min datter, Kari Normann, på premieutdelingen under klubbstevnet, publiseres på nettsiden."

Rettigheter

Vi har kun lov til å publisere innhold med tillatelse fra den som eier innholdet, det vil si den som har tatt bilde eller skrevet tekst som publiseres. Det betyr: 

Send oss kun bilder du enten har  tatt selv, eller fått eksplisitt tillatelse fra fotograf til å sende oss!

Vi publiserer gjerne navn på fotograf, men vi gjør oppmerksom på at vi dessverre ikke har støtte for å ta vare på denne informasjonen. Dersom fotograf ønsker å bli kreditert ved all bruk av bildet, må bildet vannmerkes. Et alternativ er å sende oss link til fotografens egen side, slik at vi ikke lagrer bildet i vår nettløsning.

Vi har for tiden ikke anledning til å publisere video på vår nettside.

Ekstra informasjon