Share

På denne siden finnes informasjon om hvem som sitter i styret, kontrollutvalget, valgkomiteen og sportskomiteen, inkludert kontaktinformasjon.

 

Styret

 

Hele styret nås ved å bruke epost-addressen styret@sork.no.

 

Styret består av:

 

Leder: Eli Gjørven (valgt i 2020 for 2 år)

E-post: eligj@gjorven.net

Telefon: 936 11 038

 

Nestleder: Karianne Stub Aune (valgt i 2020 for 1 år)

E-post: karianne.stub.aune@gmail.com

Telefon: 920 29 767

 

Styremedlem og ungdomsrepresentant: Anikken Sverre (valgt i 2020 for 2 år)

E-post:

Telefon: 

 

Styremedlem: Helene Hammerstad (valgt i 2020 for 1 år)

E-post: helene.hammerstad@gmail.com

Telefon: 97795002
 

Styremedlem: Giert Sverre (valgt i 2020 for 2 år)

E-post: giers@online.no

Telefon:

 

Styremedlem: Inger Nymoen (valgt i 2020 for 1 år)

E-post: ingernymoen@hotmail.com

Telefon: 926 95 743

 

Styremedlem: Jennifer Manning (valgt i 2020 for 2 år)

E-post: jamanning@hotmail.com

 

Vara: Marianne Schage (valgt i 2020 for 2 år)

E-post: marianne@schage.no

Telefon: 48 20 80 66

 

Kontrollkomite

Hele kontrollkomiteen nås på e-postaddressen kuv@sork.no. 

 

Medlem: Pia Bruhn (valgt i 2020 for 1 år)

E-post: bruhn.pia@gmail.com

Telefon: 98446626

 

Medlem: Ole Magnus Karlsen (valgt i 2020 for 1 år)

E-post: omk@omkarlsen.com

 

Vara: Arild Strøm Andersen (valgt i 2020 for 1 år)

E-post: arild.strom.andersen@gmail.com

 

Sportskomiteen

Medlemmer:

Karianne Stub Aune (Leder)

Ada Bjordahl

Pia Bruhn

Helene Hammerstad

Kirsten Martinsen

E-post: kirstenmarthinsen@hotmail.com

Telefon: 93 02 31 89

Jane Dahl Kristiansen

Marianne Schage 

Lena Kristoffersen

Tone Markussen

 

Valgkomite:

Ada Bjordahl

E-post: abjordahl@acasin.com

 

Camilla Kalseth

E-post: camilla-kalseth@hotmail.com

 

Kristen Wikborg

E-post:

 

 

Ekstra informasjon