Share

Det vil bli avholdt to D-stevner i sprang i 2011. Det første blir lørdag 21. mai, og det andre etter sommerferien - dato kommer. vil også bli avholdt klubbstevner dersom det er interesse og engasjement blant medlemmene!

Ekstra informasjon