Bytte representasjonsklubb? Husk overgangsvinduet!

Published by Eli Gjørven on

Klubbovergangsvinduet er nå åpent frem til 28. mars 2021!

Dersom en rytter ønsker å bytte representasjonsklubb kan dette KUN gjøres i “overgangsvinduet”, som er åpent fra 1. november til 28. mars året etter.

Overgang gjelder kun for ryttere som har eller har hatt lisens / grønt kort. Overgang gjøres digitalt i minidrett.nif.no.

Både klubben man går fra og klubben man går til må godkjenne overgangssøknaden. Husk at overgang vil kun bli godkjent dersom alle økonomiske forpliktelser er gjort opp med gammel klubb.

Hvis rytter ikke har hatt lisens/grønt kort så er det nok å melde seg ut av gammel klubb og inn i ny klubb. NB: Rytter må selv melde i fra til gammel klubb at man ønsker å melde seg ut. Utmelding fra SØRK skal skje skriftlig på epost til addressen epost@sork.no.  

Informasjon om klubb-bytte finnes her:


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *