Innkalling årsmøte for 2020

Published by Eli Gjørven on

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SØRKEDALEN RIDEKLUBB OSLO 2020

Dato: Onsdag 2. juni 2021 kl 2000

Sted: Møtet blir avholdt fysisk i Sørkedalen. Sted avgjøres nærmere møtedato, når eventuelle koronabegrensninger for forsamlinger er avklart.

Styret innkaller herved til årsmøte i Sørkedalen rideklubb.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 18. mai 2021 til epost@sork.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.sork.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets vedtekter tilgjengelig på www.sork.no.

 AGENDA:

 1. Åpning
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av fremmøtte representanter
 5. Valg av to fremmøtte representanter til å underskrive protokollen
 6. Behandling av årsberetning og regnskap for 2020
 7. Fastsettelse av kontingent 2022
 8. Godkjenning av budsjett 2021
 9. Valg av styre, valgkomite og kontrollutvalg
 10. Innkomne forslag
 11. Eventuelt

Velkommen!

Categories: Klubbnytt

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *