Åpent for søknader om rytterstøtte 2020

Published by Eli Gjørven on

Vi åpner nå for søknader om rytterstøtte for stevnesesongen 2020.

Søknadsfrist: Fredag 28. mai 2021 kl. 23:59.

NB: KUN søknader som leveres på dette skjemaet og inneholder etterspurt informasjon vil bli behandlet.

NB2: Søknader som kommer inn etter fristen vil IKKE bli behandlet.

For å sikre rettferdig behandling av søknader, gjøres det INGEN unntak fra disse regelene.

Hva er rytterstøtte?

Formålet med rytterstøtte er å bidra til å muliggjøre at ryttere som profilerer klubben på høyt nivå kan øke eller opprettholde sin stevneaktivitet. Rytterstøtte gis til en rytter som støtte for deltakelse på et spesifikt stevne. Du kan lese mer om ordningen under punkt 2 på denne siden.

Tildeling av rytterstøtte forutsetter

  • Bidrag i dugnadsarbeid for klubben i året som det tildeles støtte for
  • At rytter har representert klubben på minst ett stevne i året det søkes støtte for

Rytterstøtte kan innvilges for deltakelse på;

  • Individuelle mesterskap; NM
  • Utlandsstevner, inkludert mesterskap
  • E-stevneklasser på E-stevner og FEI-stevner i Norge hvor deltakelse er spesielt kostbart

Unghestklasser kvalifiserer ikke til rytterstøtte.

Videre må rytteren fortsette å representere klubben neste sesong. Ryttere som har representert klubben i minst en hel sesong prioriteres. Rytteren må ha gode resultater å vise til på minimum nasjonalt nivå.

Rytterstøtte gis som støtte til deltakelse ved et eller flere spesifikke stevner i kalenderåret 2020, for utgifter til startavgifter, transport og opphold.

Det kan maks søkes om 10.000 kroner til en rytter.

Hele eller deler av beløpet som søkes støttet, kan innvilges. Støtten fordeles etter overnevnte kriterier og etter styrets skjønn, basert på innkommende søknader. Fordelingen vil bli meddelt fra styret i februar 2020.

Søknad skal fylles ut i dette søknadsskjemaet. Skjemaet skal sendes på epost til epost@sork.no innen fristen gitt ovenfor. Tildeling offentliggjøres 3. juni 2021.

NB: Kun søknader fyllt ut korrekt på riktig skjema vil bli vurdert! Vi oppfordrer til å være nøye med å fylle ut den informasjonen som etterspørres i skjemaet.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *