Klubben har nå behov for å utvide klubbtrenergruppen med en klubbtrener i dressur for ukentlig dressurtrening. Styret ønsker innspill fra medlemmene på hvem det kan være.

Ved innhenting av klubbtrenere har styret vedtatt følgende kriterier, som vil ligge til grunn ved valg av trener:

 1. Det samlede klubbtrenertilbudet må ivareta alle grener hvor klubbens medlemmer er vesentlig engasjert.
  • I dette tilfellet ønsker vi å utvide med en dressurtrener.
 2. Det samlede klubbtrenertilbudet må ivareta alle nivåer. Et kostnadsmessig rimelig tilbud må sikres bredden.
  • I dette tilfellet ønsker vi en trener som kan støtte breddenivået i klubben med dressur og bakkearbeid til en kostnad som er overkommelig for vanlige amatørryttere.
 3. Klubbtrenere skal i utgangspunktet være tilgjengelige for alle medlemmer som ønsker å benytte seg av dem. Klubben skal kunne sørge for at klubbtrenere ikke er eksklusivt tilgjengelig for oppstallører kun ved enkelte staller.
  • Da vi er avhengig av tilgang til de ulike stallenes ridebaner på fast tidspunkt ukentlige, kan mulige tider og dager påvirke hvem som kan engasjeres i dette tilfellet.
 4. Trenere som allerede har elever i SØRK prioriteres for å sikre at nye klubbtrenere blir brukt av klubbens ryttere.
 5. Klubbtrener skal som hovedregel ha utdanning som trener. Med «utdanning» menes trenergrad utgitt av NRYF eller Starum, annet rideforbund tilknyttet FEI. Utdanning kan i særskilte tilfeller veies opp av dokumentert erfaring eller resultater.
 6. Trenere som har erfaring og resultater prioriteres.
 7. Det er ønskelig at klubbtrenere har vilje og kapasitet til å støtte klubbens medlemmer på stevner. Det gjelder alle nivåer.

Treneren må kunne vise politiattest.

OBS: Vi er altså i denne omgang ikke ute etter en trener som kan holde månedlige helgekurs eller liknende, men en trener som i utgangspunktet kan undervise hver uke.

Forslag kan sendes epost@sork.no senest søndag 19. september.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *